Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim

Mapa serwisu

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim

|--- Dane teleadresowe

ZAPYTANIA OFERTOWE

|--- Zaproszenie

|--- Formularz ofertowy

|--- Szczegółowy opis

|--- Oświadczenie

|--- Umowa

|--- Zapytanie ofertowe wypoczynek dla pracowników oraz emerytów organizowany przez ZFŚŚ

KONKURS OFERT

|--- Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia kuchni oraz stołówki szkolnej

|--- Ogłoszenie wyników konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia w celu prowadzenia kuchni i

ORGANY

|--- Rada Pedagogiczna

|--- Rada Rodziców

|--- Samorząd Uczniowski

DOKUMENTY

|--- Kodeks Etyki Nauczycielskiej

|--- Koncepcja pracy szkoły

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Plan pracy szkoły w roku szkolnym

|--- Pomoc psychologiczno-pedagiczna

|--- Procedura bezpieczeństwa cyfrowego

|--- Procedura egzaminu poprawkowego ucznia

|--- Procedura-innowacje pedagogiczne

|--- Procedura obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych

|--- Procedura oceniania nauczycieli

|--- Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim

|--- Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów

|--- Procedura - próby samobójcze

|--- Procedura współpracy z Policją

|--- Program współpracy z rodzicami

|--- Programy wychowawczo-profilaktyczne

|--- Program współpracy ze środowiskiem lokalnym

|--- Procedura zwalniania z zajęć

|--- Regulamin dyżurów nauczycieli

|--- Regulamin Pracy

|--- Regulamin Rady Pedagogicznej

|--- Regulamin rekrutacji do klas sportowych w roku 2020

|--- Regulamin wycieczek szkolnych

|--- Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

|--- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Sprawozdania finansowe

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2021

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2020

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2019

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

|--- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

|--- Raport 2021 r.